Follow Us:

Tỉnh Tây Ninh

Home Tỉnh Tây Ninh

TỈNH TÂY NINH

Cải tạo môi trường núi Bà Đen

  • mở rộng khoảng 3,000m2 các phòng chờ công cộng xung quanh các tòa nhà tôn giáo chính;
  • cài đặt các rào cản an toàn và nâng cấp vỉa hè đi bộ; bao gồm cả xây dựng nơi nghỉ ngơi và các ki-ốt;
  • thêm khu vực vệ sinh công cộng nam nữ riêng biệt;
  • xây dựng một trung tâm thông tin du lịch nhỏ;
  • nâng cấp cung cấp điện, chiếu sáng ngoài trời, và nguồn cung cấp nước bao gồm bơm tăng áp và bồn chứa;
  • nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, bao gồm xây dựng một nhà máy xử lý nước thải tại chỗ với công suất 1.500 m3/ngày đêm;
  • nâng cấp quản lý chất thải rắn, bao gồm xây dựng một đường đi để loại bỏ rác từ núi, 200m đường hầm chuyển rác, cung cấp xe tải nén và thùng bỏ rác;
  • cài đặt hướng dẫn và thông tin biển báo tại các địa điểm chiến lược.